PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik for Heartfull Soul Healer – CVR: 28207220

Opdateret 25. maj 2018.

Ved brug af Heartfull Soul Healers tjenesteydelser inden for nyhedsbreve, kropsbehandling, sessioner, undervisning, foredrag mv. forudsætter det, at du afgiver visse personlige oplysninger.

I forbindelse med behandlingen af personoplysninger findes denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan Heartfull Soul Healer behandler dine oplysninger.

DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

Heartfull Soul Healer sikrer hermed, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Rikke Larsen er kontaktperson og kan kontaktes på mail@rikkelarsen.com

HVILKE DATA INDSAMLES

Heartfull Soul Healer anvender data om dig for at kunne sende dig e-mails, nyhedsbreve samt udføre sessioner via telefon/skype/fysisk fremmøde.

FORMÅL MED INDSAMLING

De indsamlede data anvendes med det formål at komme i kontakt med kunder ifm. sessioner over telefon/skype/facetime, samt formidling af relevante informationer.

OPBEVARING AF OPLYSNINGER

Oplysningerne opbevares hos Dinero og EasyMe i op til 5 år.

Der kommunikeres med dig via SSL krypteret bookingsystem (EasyMe).

Jeg samarbejder med Dinero og EasyMe og har indgået databehandleraftaler med alle parter.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Heartfull Soul Healer videregiver udelukkende oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Det betyder i praksis, at Heartfull Soul Healer kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Heartfull Soul Healer anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Heartfull Soul Healer anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

SIKKERHED

Heartfull Soul Healer beskytter dine persondata og behandler alle personlige data med stor forsigtighed.

DINE RETTIGHEDER

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os via vores kontaktoplysninger.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

INDSIGELSE MOD VORES BEHANDLING AF DINE PERSONDATA

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

RET TIL UDLEVERING AF DINE DATA

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

RET TIL AT KLAGE TIL DATATILSYNET

Heartfull Soul Healer er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med Heartfull Soul Healer, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk