Sjælens tidsalder

Vi er trådt ind i en ny tidsalder og det skaber gnidninger og forvirring i livet for mange og det 
er fordi denne nye tid kalder på sjælen og sjælen kalder op en ny måde at være i livet på.

For det vi tidligere har gjort, den måde vi tidligere har levet på
fungerer ikke længere – fordi det var fra hovedet. 
Alt skal læres påny fra en nyt og dybere sted.

Og i denne forbindelse er det et must at jeg træder frem som et fyrtårn nu,
spreder lys, kalde sjæle ind og lyser sjælens vej op
for jeg er nemlig fanebærer for sjælen.
Min rolle er at give sjæle en hjælpende hånd, så sjælen
kan træde ind, få plads og stemme i både dig, dig og dig.

Mit motto; Led ikke efter dig selv, men lad dig lede af din sjæls stemme 

DEN NYE TID

Ny tid er sjælens tid
Ny tid er sjælens væren
Ny tids valg er sjælens vilje
Ny tid udfolder sjælens visdom
Ny tids energi er sjælens vibration

Kanaliseret af Havanna Luma;

Rikke du er en sjælebære.

Du bringer sjæle ind på jorden.

Nye sjæle som har behov for din guidance.

Dit største arbejde ligger i lag der er ikke fysiske, 
men som er så vigtige for overgangen i denne tid.

Ved at guide og bære nye sjæle ind hjælper du med 
overgangen. Ved at lære dem at være her i vores fysiske verden er med til at sikre at de kan klare denne inkarnation for det takker vi dig.

Untitled design